השוואה בין האפליקציות

שיחת PTT קבוצתית

שיחת בלחיצת PTT לקבוצה

שיחת PTT פרטית

שיחת בלחיצת PTT למשתמש בודד 1-1

הודעה/מסרון לקבוצה

הודעות וקבצים

הודעה/מסרון למשתמש בודד

הודעות וקבצים

קבלת התראת שיחה

קבלת התראה עם הודעה כתובה או הודעה קולית

שליחת התראת שיחה

שליחת התראה עם הודעה כתובה או הודעה קולית

דיווח GPS

שליחת מיקום להצגה במפה

מפה

הצגת משתמשים אחרים בזמן אמת

נא לא להפריע

שמע נכנס מושתק

השתקת משתמש בקבוצה מואזנת

השתקת משתמש ספציפי בקבוצה מואזנת

שיחת חירום

יצירת שיחת חירום ברשת הסלולר למספר מוגדר מראש

מועדפים

גישה מהירה למשתמשים וקבוצות מועדפות

האזנה למשתמש מרוחק

האזנה למשתמש מרוחק
* רק במצב עמדת שליטה (Dispatcher)

התראת 'אדם למטה' Man Down

התראה אם מכשיר הקצה נפל

התראת 'אדם בודד' Lone Worker

התראה אם מכשיר הקצה לא זז במשך זמן קבוע מראש

יצירת קבוצה דינמית

יכולת יצירת קבוצה

הקלטת שיחות במכשיר הקצה

הקלטת כל השיחות במכשיר הקצה

האזנה חוזרת לשיחות במכשיר הקצה

האזנה חוזרת להיסטוריית שיחות במכשיר הקצה

הקלטת שיחות בשרת המערכת

כל השיחות מוקלטות בשרת המערכת

האזנה חוזרת לשיחות משרת המערכת

האזנה חוזרת להיסטוריית שיחות שנשמרו בשרת המערכת

עמדת שיגור Dispatcher אנדרואיד

ניתן להגדיר את המשתמש כעמדת שליטה Dispatcher

עמדת שיגור Dispatcher ווינדוס

תומך ב Windows

אפשרות ביטול לחצן PTT כשהמסך כבוי

בכדי למנוע לחיצה לא רצויה של לחצן ה PTT בזמן שהמסך של מכשיר הקצה כבוי.

לחצן התראה צף

לחצן התראה צף על המסך כאשר האפליקציה מופעלת ברקע

לחצן PTT צף

לחצן PTT צף על המסך כאשר האפליקציה מופעלת ברקע

תמיכה ב NFC

תמיכה ב NFC כולל שירות מעקב סיור משתמש בנקודות ציון מוגדרות מראש

תמיכה בברקוד ו QR קוד

אפשרות קריאת ברקוד ו QR קוד

תמיכה ב Bluetooth

תמיכה בערכות שמע מסוג Bluetooth

קוד הגנה לשינוי הגדרות

הגבלת משתמשים לשינוי ההגדרות ע"י קוד הגנה

מצב קיוסק

משתמש לא יכול לצאת מהאפליקציה