הסבר למילוי טבלאות תכונות נדרשות לשירות לחץ כדי לדבר (מירס)

כדי להקל על הגדרת שירות PTT (מירס) מומלץ למלא את המידע בתי טבלאות כפי שמוצג בהמשך:

  1. טבלה של המשתמשים/מנויים והתכונות של כל מנוי.
  2. טבלה של המשתמשים/מנויים בכל קבוצה. וקבוצת הבית של כל מנוי.

דוגמא לטבלה של המשתמשים/מנויים והתכונות של כל מנוי

UID: מספר המזהה של המשתמש.

Nickname: הכינוי או שמו של המשתמש כפי שיוצג לכל משתמש שיקבל שיחה מיוזם השיחה.

Disable 1-1: ביטול היכולת של המשתמש לבצע שיחות פרטיות 1 על 1.

Mute Start / End effect: ביטול צליל אפקט בתחילה קבלת שיחה ובסיום שיחה.

הערה: תכונות אלה הן לדוגמא, קיימות עוד הרבה תכונות שניתן להגדיר בתיאום עם הנציג של WePTT.

דוגמא לטבלה של המשתמשים/מנויים בכל קבוצה. וקבוצת הבית של כל מנוי.

Group name: שם הקבוצה

UID: המזהה של המשתמש

Home: קבוצת הבית

הערה: קבוצת הבית חשובה במקרה שנעשה שימוש בטיימר לחזור לקבוצה הראשית של כל משתמש.